Search
  • subros2

My Belle.

Updated: Sep 3Ved hjelp av ny teknologi var det mulig å fargelegge det siste kjente fotografiet som finnes av Belle Gunness. Bildet er opprinnelig et familiebilde tatt hos en fotografer hvor hun poserer omgitt av tre av sine barn. På bildet er hun ca 44 år gammel.

Fotografiet ble tatt etter at hun hadde drept sine to tidligere ektemenn og var blitt en velstående enke som averterte i aviser etter bemidlede skandinaviske ektemenn. Bildet ble brukt som vedlegg i svarbrevene og signaliserte at hun var en respektabel frue. At hun hadde gått en lang og morderisk vei - fra den husmannsplass jenta hun var født som - til en kvinne som kunne kle seg i dyre klær og bo på en herregård, var umulig å vite.På bildet stirrer hun deg rett i øynene med et skamløst blikk. Du må streve for å komme deg unna et par øyne som både er anklagende og bedede.

"Belles utseende var som en gjennomsnitlig norsk kvinne," sies det. En litt grov og røff figur som raget et hode høyere enn alle andre.

Men setter man seg inn i den tids idealer, tyder mye på at hun faktisk var å kunne anse som en idealkvinne med sine runde kvinnelige former og klær som signaliserte velstand.


Hvem var hun egentlig?

Den moderne teknologien som fargelegger bilder, synliggjør en blåveis - et kutt under hennes ene øye. Hva har skjedd? Har et offer fått inn et siste slag?


Mange av mennene som fikk kjærlige brev satte seg på toget til hennes farm i den lille byen LaPorte, beliggende syd for storbyen Chicago. De måtte ha en viss sum penger for å være aktuelle da de ble forespeilet at de måtte kjøpe seg inn i hennes gård, dersom et giftemål skulle være aktuelt. "Kom forberedt på å bli for alltid" skrev hun innsmigrende i sine brev.

Om hun ikke holdt så mye annet av hva hun lovet, så holdt hun i hvert fall det.


Belle Gunness har vært en del av mitt liv siden jeg var et barn. Mine besteforeldres hus var bygd på tomten som hennes familie opprinnelig kom fra. Der hvor hennes familie bodde den gangen de var overklassen i bygda, før de sank i gradene - og ble husmannsfolk.

Føste gang jeg hørte om henne var jeg en liten jente. Den gang mormor tilfeldigvis nevnte Belles navn under en middag. Min morfar som vanligvis var roligheten selv, ble opprørt og sa med myndig røst at hennes navn ikke skulle nevnes i hans hus.

Det var starten på min fascinasjon for denne kvinnen - en lang og kronglete reise.

Jeg har alltid vært sånn. Jeg vil vite sannheten. En sannhet som jeg etterhvert som jeg har gravd meg ned i historien, har forstått at er lang unna den offisielle versjonen som har blitt stående om Belle Gunness.


Mange ganger har jeg forsøkt å komme meg unna henne. Lagt henne bort og villet gå andre veier. Hver gang henter hun meg inn igjen på de merkeligste måter. Så mange ganger, at jeg føler at jeg ikke lenger har noe valg. Det har blitt min oppgave å fortelle sannheten om hennes liv. Hva foregikk egentlig den gangen for over 100 år siden? Hvorfor ble hun som hun ble?

Noen romantiserer Belles historie. Andre kaller henne en feminist.

Hvem var hun egentlig?

Jeg har lagt et puslespill som ingen før har lagt. Jeg har brukt mange år på å samle bitene som i dag har blitt et bilde som hverken er romantisk eller pent- men det er sannheten.

Verden var den gang som nå - nådeløs og det var et spørsmål om å overleve.


Etterhvert har jeg skjønt at der ikke bare er behovet for å vite sannheten om Belle som driver meg.

For meg har det å gi oppreisning til hennes ofre, også vært viktig. Det var kun to av hennes friere som ble identifisert og fikk et navn av de 30-40 restene etter mennesker som liktilynsmannen Mac fant begravet i hennes eplehage etter brannen i 1908.

Og jeg har etterhvert skjønt at også Belle selv, vil at den sanne historien skal bli fortalt. Hun har etterlatt seg mange spor som peker mot hva som egentlig skjedde om man leter, ser og tenker utenfor boksen. Slik Belle selv gjorde.


Det er slitsomt å både leve og dø- på en løgn.


Hvordan jeg systematisk har jobbet for å finne den egentlige historien, kommer jeg tilbake til i nye poster.


AB Vestby

197 views0 comments

Recent Posts

See All